Rbt

Simularea strategiei Rbt la pariuri poate fi realizată aici.

1. Descriere

Strategia Rbt se bazează pe faptul că un parior inspirat, pe termen lung, va avea mai multe pariuri câștigate decât pierdute. În cazul unui pariu pierdut, miza următorului pariu va crește într-atât de mult încât, la câștig, miza pariului pierdut anterior se va recupera, iar în cazul unui pariu câștigat, miza următorului pariu va redeveni miza ultimului pariu pierdut sau miza minimă a strategiei.

Avantaje:

 • Profitul pe termen lung este garantat dacă se aleg cu grijă evenimentele și se câștigă mai multe pariuri decât se pierd.

Dezavantaje:

 • Se poate ajunge la mize foarte mari și la pierderea întregii bănci dacă se pierd mai multe pariuri decât se câștigă.

2. Setările de simulare

2.1 Setări simulare pariuri

Setările strategiei Rbt pentru simularea pariurilor sunt prezentate în imaginea de mai jos și descrise sub aceasta:

Rbt - Setări simulare pariuri
Setări simulare pariuri

Unde:

 • PM - reprezintă miza minimă folosită la simularea strategiei.
 • CM - reprezintă cota minimă folosită la simularea strategiei. Este valabilă doar dacă ambele bănci sunt disabled (cea totală: 'BT' și a strategiei: 'BS'). Aceasta va fi cota folosită în calcule la obținerea mizei următorului pariu. Orice valoare a cotei pariului ce este peste cota minimă setată aici, va produce un profit bonus pariorului atunci când pariul este câștigat, profit care nu este deloc folosit în calculele strategiei ci se duce direct în profitul pariorului. Cota minimă a strategiei trebuie să fie mai mică decât sau egală cu cota pariului. Cu cât diferența dintre cota minimă a strategiei și cota pariului este mai mare, cu atât profitul bonus la câștigarea pariului este mai mare, dar și riscul strategiei este mai crescut deoarece în calculele strategiei se va folosi un procent mai mic din valoarea câștigată. Formatul cotelor folosite de strategie poate fi schimbat după logare de la secțiunea "Setări cont".
 • MP - reprezintă modul de pariere folosit la simularea strategiei. Sunt șapte metode de simulare: A, B, B*, C, D, E și F, fiecare tratând diferit simularea când numărul maxim de pariuri pierdute ce trebuie recuperate (setat la PP) este atins sau depășit;
  • La metoda A, când se depășește numărul maxim de pariuri pierdute permise, primul pariu pierdut se înlătură și miza acestuia se adaugă la ultimul pariu pierdut, astfel încât întreaga valoare pierdută să se recupereze în numărul maxim de pariuri pierdute permise.
  • La metoda B, când se depășește numărul maxim de pariuri pierdute permise, ultimul pariu pierdut se elimină și miza sa este împărțită în mod egal la celelalte pariuri pierdute, astfel încât întreaga valoare pierdută să se recupereze în numărul maxim de pariuri pierdute permise.
  • La metoda B*, comportamentul este același ca la metoda de deasupra (B simplu), cu excepția faptului că atunci când variantele sunt interconectate, valoarea câștigată la alte variante nu va reduce cu nimic miza pariurilor plasate, ci doar miza pariului înlăturat a cărei valoare este împărțită între mizele celorlalte pariuri pierdute. Este valabilă doar când setarea "Conectează variantele" este enabled.
  • La metoda C, când se atinge numărul maxim de pariuri pierdute permise, se înjumătățește numărul acestora, astfel încât întreaga valoare pierdută să se recupereze în mai puține pariuri câștigate (jumătate).
  • La metoda D, când se depășește numărul maxim de pariuri pierdute permise, acestea se reduc la un singur pariu pierdut. Procesul se repetă după fiecare micșorare a numărului pariurilor pierdute, cu precizarea că, repetarea se aplică doar pentru următoarele pariuri pierdute.
  • La metoda E, se obține un singur pariu pierdut de fiecare dată când se atinge numărul maxim de pariuri pierdute permise. Procesul se repetă după fiecare obținere a unui singur pariu pierdut, cu precizarea că, se reduc toate pariurile pierdute la unul singur, nu doar cele ce urmează a fi pierdute când procesul se repetă - așa cum se întâmplă la metoda D.
  • La metoda F, fiecare pariu câștigat scoate banii pierduți la ultimele 2 pariuri pierdute. Aceasta mai este cunoscută sub numele de Belanger, fiind cea mai bună strategie (în opinia pariorilor) dintre strategiile publicate de Frank Belanger.
 • BT - reprezintă valoarea băncii totale. Această bancă este comună tuturor strategiilor și dacă este enabled atunci orice valoare pierdută sau câștigată va fi resimțită și în valoarea ei.
 • BS - reprezintă valoarea băncii strategiei. Această bancă este valabilă doar la strategia curentă și dacă este enabled atunci orice valoare pierdută sau câștigată va fi resimțită și în valoarea ei.
 • PP - reprezintă numărul maxim permis pentru pariurile pierdute ce trebuie recuperate când se pierd mai multe pariuri decât se câștigă.
 • Conectează variantele - permite ca toate variantele de simulare pariuri ale strategiei să fie interconectate, adică, permite ca valoarea câștigată la o variantă să fie scăzută din valoarea pierdută la oricare din variante. Setarea este foarte utilă mai ales ținând cont că e posibil ca la o variantă să se prindă o serie de pariuri pierdute iar la o altă variantă să se prindă o serie de pariuri câștigate, iar având variantele interconectate, miza nu va crește foarte repede la varianta cu pariurile pierdute, dar profitul pariorului va fi dat:
  • doar de diferența dintre cota minimă a strategiei și cota pariurilor simulate - atunci când nu avem nicio bancă enabled.
  • de valoarea setării PA - reprezentând profitul adăugat la câștigarea pariurilor și care crește miza pariurilor cu un procent din cota introdusă a pariurilor. Este valabilă doar când avem bancă enabled (cea totală: 'BT' sau a strategiei: 'BS').

2.2 Setări simulare virtuală pariuri

Setările strategiei Rbt pentru simularea virtuală a pariurilor sunt prezentate în imaginea de mai jos și descrise sub aceasta:

Rbt - Setări simulare virtuală pariuri
Setări simulare virtuală pariuri

Unde:

 • PM, CM, MP, PP și Conectează variantele - au aceleași semnificații și roluri ca deasupra la simulare pariuri.
 • BS - reprezintă valoarea băncii de simulare. Orice valoare pierdută sau câștigată va fi resimțită în valoarea acestei bănci.
 • NV - reprezintă numărul de variante folosite în simularea virtuală.

3. Descriere simulare

3.1 Descriere simulare pariuri

Simularea pariurilor este prezentată în imaginile de mai jos și descrisă sub acestea:

Rbt - Trimitere pariu
Trimitere pariu

Unde avem așa:

 • Numărul variantei de simulare pariuri.
 • Câmpul pentru introducerea numelui evenimentului și a cotei evenimentului, iar sub acestea butonul de trimitere pariu. Cota evenimentului va putea fi specificată doar dacă cel puțin banca totală sau cel puțin banca strategiei este enabled.
 • Miza următorului pariu. Dacă cel puțin o bancă este enabled (cea totală: 'BT' sau a strategiei: 'BS'), atunci miza pariurilor va fi afișată numai după introducerea cotelor pariurilor.
 • Iconița ce permite afișarea istoricului de pariere conținând datele ultimelor 6 pariuri istorice ale curentei variante de simulare pariuri și permițând schimbarea rezultatului acestor pariuri istorice sau marcarea lor ca suspect.
Rbt - Stabilire rezultat pariu trimis
Stabilire rezultat pariu trimis

Unde avem așa:

 • Numărul variantei de simulare pariuri.
 • Numele evenimentului pariat și butoanele pentru stabilirea rezultatului.
 • Status eveniment pariat. Acesta poate fi ok ( ) sau marcat suspect ( ! ).
 • Iconița cu istoricul de pariere al curentei variante de simulare pariuri și iconița ce permite marcarea pariului ca suspect. Pariul poate fi marcat ca suspect atunci când din diferite motive rezultatul acestuia nu poate fi stabilit (eveniment amânat, rezultat ce poate fi modificat în viitor din cauza unor decizii, etc.).

3.2 Descriere simulare virtuală pariuri

Simularea virtuală a pariurilor se face ținând cont de valoarea payout pe care casele de pariuri o includ în cote, astfel la cota 2 nu va fi șansa de câștig 50% ci o șansă mai mică și abia pe la cota 1.85 șansa de câștig va fi 50%. S-a folosit o astfel de simulare pentru ca rezultatul simulării să fie cât mai conform cu realitatea. Printr-o simplă analiză a evenimentelor, utilizatorul poate paria pe evenimente a căror șansă de câștig reală să fie 50% sau mai mare, chiar dacă cota evenimentului este 2.

Orice pariu câștigat la simularea virtuală adaugă și o valoare câștigată de 3% peste cota minimă a strategiei. Valoarea adaugată la câștig va fi reflectată în banca de simulare a strategiei și este folosită pentru a coincide oarecum cu simularea strategiei folosind pariuri reale, unde cota minimă a strategiei va fi, în cele mai multe cazuri, mai mică decât cotele pariurilor reale simulate, în așa fel încât pariorul să aibă un profit garantat la fiecare pariu câștigat.

Simularea virtuală a pariurilor este prezentată în imaginea de mai jos și descrisă sub aceasta:

Rbt - Simulare virtuală pariuri
Simulare virtuală pariuri

Unde avem așa:

 • Butoanele ce permit un anumit număr de simulări virtuale (100, 250 sau 500).
 • Link-ul ce permite resetarea simulării virtuale.
 • Diverse informații ce au legătură cu procesul de simulare.
Buton donează

Nu s-a făcut nicio donație în ultimele 6 zile.

Activați chat-ul Chatango:

+